W dniu 1 października 2013 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające przepisy Kodeksu pracy dotyczące urlopu wychowawczego.

Nowelizacja Kodeksu pracy wyłącza m.in. okres urlopu wychowawczego z katalogu okresów skutkujących proporcjonalnym obniżeniem urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że w przypadku gdy urlop wychowawczy wykorzystywany jest po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, i w tym samym roku kalendarzowym pracownik powraca do pracy, to nie następuje proporcjonalne obniżenie przysługującego pracownikowi wymiaru urlopy wypoczynkowego.

Począwszy od 1 października 2013 r. zmianie ulega nadto sposób obliczania wymiaru urlopu wychowawczego – z lat na miesiące. Jest on zatem przyznawany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wymiarze do 36 miesięcy ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 5. roku życia, przy czym może być on wykorzystany najwyżej w pięciu częściach. W ramach tego 36 – miesięcznego wymiaru każdy z rodziców (opiekunów) dziecka ma prawo do miesiąca urlopu, który jest przypisany wyłącznie do niego [nie można go przenieść na drugiego z rodziców (opiekunów) i w razie niewykorzystania przepada].

Nowe przepisy Kodeksu pracy przewidują również, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.