W jednej ze spraw prowadzonych ostatnio przez Kancelarię, Sąd Najwyższy podzielił pogląd Kancelarii, zgodnie z którym pracownik, który uniemożliwia pracodawcy ewidencjonowanie czasu pracy unikając składania informacji o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także przypadkach opuszczenia pracy, nie może skutecznie podnosić zarzutu, że jego czas pracy nie był należycie dokumentowany.