Ustawą z 24.1.2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wprowadzono nowelizację, której celem było wyjście naprzeciw oczekiwaniom rozwijającego się sektora usług międzynarodowych. Specyfiką tej działalności jest w szczególności potrzeba wykonywania pracy w dniach, które w Polsce są dniami świątecznymi, a w kraju odbiorcy usług są dniami roboczymi.

Począwszy od dnia wejścia w życie powyższej Ustawy, tj. od 4 marca 2014 r., praca w niedziele i święta dopuszczalna jest przy wykonywaniu prac polegających właśnie na świadczeniu usług transgranicznych, o ile  zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, niedziele i święta są u niego dniami pracy. Prace takie mogą wykonywać wyłącznie osoby wykonujące usługi bezpośrednio oraz osoby niezbędne do prawidłowego wykonywania tych usług.