Niniejszym informujemy, iż z dniem 17 czerwca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks pracy, wprowadzająca szereg istotnych zmian w dotychczasowych uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem.

Podkreślenia wymaga, iż nowa regulacja nie dokonuje zmian ani w wymiarze, ani w zasadach wykorzystywania podstawowego urlopu macierzyńskiego, wprowadza natomiast zmiany dotyczące dodatkowego urlopu macierzyńskiego (i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego), jak i przewiduje nową instytucję, tj. urlop rodzicielski.