Aktualności

Czas pracy osób niepełnosprawnych

Od 10 lipca 2014 r. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – bez konieczności spełniania żadnych dodatkowych warunków, w tym w szczególności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego. Zmiana została uchwalona w wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie, w jakim uzależniał stosowanie skróconych norm czasu pracy do osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym od uzyskania zaświadczenia lekarza o takiej konieczności.

więcej »

Współpraca On-line

Zapraszamy Państwa do skorzystania z porady prawnej on-line. W tym celu należy wypełnić formularz opisując jak najdokładniej wszystkie aspekty dotyczące danej sprawy. W terminie trzech dni roboczych na wskazany przez Państwa adres e-mail przesłana zostanie wycena zamówionej porady prawnej oraz przewidywany termin jej wykonania.

więcej »


newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzy-
mywać najświeższe informacje o wydarze-
niach w Certe.